ponedjeljak, 9. svibnja 2011.

PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U RH I REGIJI, ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I SUVREMENI ENERGETSKI KONCEPTI U ARHITEKTURI

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
poziva Vas na
DVODNEVNI STRUČNI SKUP

PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U RH I REGIJI,
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I SUVREMENI ENERGETSKI
KONCEPTI U ARHITEKTURI
TE
MJERENJE I VERIFIKACIJA UŠTEDA U PROJEKTIMA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI


10. i 11. SVIBNJA 2011.

od 12:00 do 19:00 SATI

Kongresni Centar Hotela Antunović

Zagrebačka Avenija 100A , Zagreb

Koji organiziraju

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC
HEP ESCO
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽARPRVI DAN


11:15 – 12:00 Prijava sudionika
12:00 – 12:15 Otvaranje skupa i uvodno predavanje – Željka Hrs Borković, d.i.a, predsjednica Hrvatske udruge
energetskih certifikatora (HUEC)
12:15 – 12:30 Stanje arhitekture i graditeljstva u RH danas – Hrvoje Hrabak, d.i.a, predsjednik Udruženja hrvatskih
arhitekata (UHA)
12:30 – 13:00 Novi zakonodavni okvir Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG),
EPBD II, provedba energetske certifikacije zgrada u RH – stanje i trendovi – mr. sc. Nada Marđetko
Škoro, d.i.g, MZOPUG
13:00 – 13:30 Dosadašnje iskustvo u provedbi ENCERT izobrazbe i izdavanju energetskih certifikata u Energetskom
institutu Hrvoje Požar (EIHP) - Željka Hrs Borković, d.i.a, EIHP
13:30 – 14:00 Provedba energetske certifikacije zgrada u zemljama regije – gosti iz regije
Priprema za provedbu energetske certifikacije zgrada u Makedoniji – Svetlana Petrovska, d.i.g, Snežana
Janevska, d.i.s, CeProSARD, Skopje, Makedonija
Realizacija sistemskih mjera u Crnoj Gori za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada i njihovo
certificiranje – Milorad Burzan, d.i.e, Ministarstvo ekonomije, Podgorica, Crna Gora
Energetsko certificiranje zgrada – Republika Kosovo – Nezir Myrtaj, prof., Head of Division for EE and
RES, Ministry of Economic Development
14:00 – 14:30 Diskusija
14:30 – 15:00 Pauza
15:00 – 15:30 Potencijal energetske obnove zgrada i primjeri dobre prakse – Toni Borković, d.i.a, EIHP
15:30 – 16:00 Energetska obnova zgrada kulturne baštine – zaključci međunarodne konferencije održane u
Dubrovniku 6-8. travnja 2011 pod nazivom Energy Management in Cultural Heritage - dr.sc.Vlasta Zanki,
d.i.s, UNDP
16:00 – 16:30 Suvremeni energetski koncepti u arhitekturi– dr.sc. Marina Malinovec Puček, d.i.s, EIHP
16:30 – 17:00 Potencijal obnovljivih izvora energije u RH – Laszlo Horvath, d.i.e, EIHP
17:00 – 17:30 Pauza
17:30 – 17:45 Financijski aspekti energetske učinkovitosti – Jozo Bevanda, dipl. oec. HUEC
17:45 – 18:00 Daljnji razvoj metode proračuna, algoritam za proračun primarne energije - dr.sc. Damir Dović, d.i.s,
Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB)
18:00 – 18:15 Računalni program KI Expert – Silvio Novak, d.i.g. Knauf Insulation
18:15 – 18:30 Računalni program EnCert-HR 2010 – Mateo Biluš, d.i.a, Arhitektonski fakultet u Zagrebu(AF)
18:30 – 19:00 Diskusije i zaključci 1. dana skup

Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji
energije, odnedavno je postala zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u
Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva
zgrade, ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti i nisko
energetske gradnje i postizanja višeg komfora života i boravka u zgradama. Energetskim
certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potrošnji energije u zgradama na
tržištu, energetska učinkovitost prepoznaje se kao znak kvalitete, potiču se ulaganja u nove
inovativne koncepte i tehnologije, potiče se korištenje alternativnih sustava za opskrbu
energijom u zgradama, razvija se tržište novih nisko energetskih zgrada i modernizira
sektor postojećih zgrada, te se doprinosi ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti
okoliša.
Energetska certifikacija zgrada, kvalitetno provedena i implementirana, može odigrati
ključnu ulogu u povećanju standarda gradnje i kvalitetnom osmišljavanju energetskog
koncepta novih zgrada, pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranju postojećih
zgrada. Time se značajno doprinosi integralnom projektiranju uzimajući u obzir cijeli životni
vijek zgrade, kao i ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša. Integralni pristup
razmatranju energetskog koncepta zgrada za struku je danas najveći izazov, koji treba
znanje i multidisciplinarnu suradnju svih sudionika u projektiranju i gradnji.
Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u
graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su:
• energetski pregledi zgrada
• energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada
• integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.
Novi integralni pristup projektiranju i gradnji te obnovi naših zgrada zahtjeva jako
inženjersko multidisciplinarno znanje i razmatranje zgrade, kao složenog organizma, te
usku suradnju svih struka koje sudjeluju u procesu od projektiranja i gradnje. Održive
metode projektiranja i gradnje imaju danas šanse odgovoriti na nove ekonomske,
energetske i ekološke izazove s kojima se susrećemo. To je jedini mogući način smanjenja
potrošnje energije i smanjenja ovisnosti o uvozu sve skupljih i sve manje dostupnih
energenata. Takav pristup otvara nova radna mjesta i doprinosi gospodarskom razvoju i
napretku, te nam pomaže ostvariti zacrtane ciljeve energetske učinkovitosti i zaštite
okoliša.
Unatoč svemu, održiva niskoenergetska gradnja i obnova zgrada danas još uvijek nije
prepoznata kao novi smjer u arhitekturi. S jedne strane ona zahtjeva veće investicije, s
druge strane postoji nedostatak znanja svih sudionika u projektiranju i gradnji te je nužna
intenzivna edukacija ali i financijsko poticanje koji bi mogli pokrenuti graditeljski sektor.
Potencijal energetske učinkovitosti jasno se izražava kroz podatak da se više od 40 posto
ukupne potrošnje energije troši u zgradama i da su ovdje moguće najveće uštede. To je
mogućnost koja nam se pruža za oporavak graditeljstva koju ne bi smjeli propustiti.
Financijski instrumenti poticanja energetske obnove i gradnje niskoenergetskih zgrada
ovdje mogu odigrati ključnu ulogu. Ulaganje u niz energetskih obnova te gradnja
niskoenergetskih zgrada i primjena novih tehnologija može pokrenuti značajne investicije u
građevinskom sektoru nužne za oporavak tog sektora. Zato se moramo koncentrirati na
ključne barijere i prepreke i početi ih sustavno otklanjati.
Seminar daje pregled trenutnog stanja provedbe energetske certifikacije zgrada u RH i
regiji, novosti u zakonodavnom okviru, te ističe potencijale i ključne barijere koje treba
prebroditi kako bi građevinski ali i energetski sektor osjetili prednosti provedbe energetske
certifikacije zgrada.

DRUGI DAN


11:15 – 12:00 Prijava sudionika
12:00 – 12:30 Novi zakonodavni okvir Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) u području
energetske učinkovitosti – Igor Raguzin, dipl.ing, MINGORP
12:30 – 12:45 Djelatnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) temeljem Zakona o
učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji - Irena Dubravec,d.i.s, FZOEU
12:45 – 13:15 Obveze gradova i županija u području energetske učinkovitosti – mr.sc. Vesna Bukarica, d.i.e, Fakultet
elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER)
13:15 – 14:30 Regulatorna struktura i osnove mjerenja i verifikacije ušteda – mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e, Ivana
Rogulj, d.i.e, HEP ESCO
14:30 – 15:00 Pauza
15:00 – 16: 30 Alati i tehnike za mjerenje i verifikaciju ušteda – mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e, Ivana Rogulj, d.i.e,
HEP ESCO
16:30 – 17:45 Opcije i metode iz Međunarodnog protokola za mjerenje i verifikaciju ušteda IPMVP– mr.sc.
Hrvoje Glamuzina, d.i.e., Ivana Rogulj, d.i.e., HEP ESCO
17:45 – 18:00 Pauza
18:00 – 18:45 Primjene opcija i diskusija
18:45 – 19:00 Diskusije i zaključci 2. dana skup

Prema preuzetim obvezama Direktive 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i
energetskim uslugama, a temeljem Zakona o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji (NN 152/2008) uvodi se obveza donošenja programa i planova za
poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske
učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda, obveze
javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni
mjera energetske učinkovitosti.
Zakon obvezuje na izradu Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti, te
drugih planskih dokumenata na razini Županija i gradova. Zakon implementira i obvezu iz
EPBD direktive o redovitim energetskim pregledima kotlova za grijanje i sustava za
klimatizaciju.
Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjuje se emisija stakleničkih plinova i
ostalih onečišćivača, odnosno ispunjavaju se ciljevi nacionalne politike zaštite okoliša. S
druge strane se povećava konkurentnost poduzeća (korisnika energije) kroz nižu
potrošnju energije za isti ili veći učinak. U svakom slučaju, mjerenje konačnog učinka
neophodno je kako bi rezultati ulaganja u energetsku učinkovitost dobili vjerodostojnost,
te poslužili kao dobar primjer za buduće projekte.
U okviru EU programa za poticanje energetske učinkovitosti 'IEE' u tijeku je provedba
projekta PERMANENT čiji je cilj promicanje standardiziranih procedura za mjerenje i
verifikaciju ušteda u projektima energetske učinkovitosti. Za razliku od potrošnje
energije, uštede energije ne mogu se mjeriti. Uštede se mogu procijeniti samo
usporedbom potrošnje energije prije i poslije implementacije projekta energetske
učinkovitosti. Zbog promjena na objektu koje nastaju u međuvremenu primjenjujemo
prilagodbe. Međunarodni protokol za mjerenje i verifikaciju ušteda (IPMVP, International
Measurement and Verification Protocol) je najšire prihvaćen skup smjernica o ‘mjerenju ’
i transparentnom izvještavanju o stvarnim uštedama, za svaki oblik projekta energetske
učinkovitosti. IPMVP procedure podrška su nebrojenim ugovorima o projektima s
otplatom iz ušteda diljem svijeta, pojednostavljujući ESCO terminologiju i fokusirajući se
na upravljanje rezultatima. IPMVP je preveden i prilagođen u zemljama partnerima
PERMANENT projekta. Razumijevanje IPMVP-a važno je za projektante u potrazi za
investitorima i ulagačima u svoje projekte ili za korisnike u potrazi za energetskim
uslugama.
U sklopu drugog dana seminara predstavnik MINGORP-a dat će pregled novog
zakonskog okvira u području energetske učinkovitosti i obveza gradova i županija, a
stručnjaci tvrtke HEP ESCO d.o.o., školovani te licencirani za provedbu treninga o
mjerenju i verifikaciji ušteda, provesti će stručnu edukaciju u tom području.
Na ovome seminaru polaznici će dobiti uvid u aktualno izdanje IPMVP protokola te
načine kako se različite metode mjerenja i verifikacije ušteda mogu primijeniti na projekte
energetske učinkovitosti.
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

Nema komentara:

Objavi komentar