nedjelja, 19. lipnja 2011.

Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

podsjeća Vas na IZVANREDNO predavanje Prof. Davora Pavuna


održano na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, Hrvatska, 08.06.2009. g.
koje je i danas ,dvije godine kasnije, više nego aktualno.

Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!"The video represents lecture of the Croatian professor Dr. Davor Pavuna about Vision of the Green Energy and Better Civilization.
Summary: Prof. dr. Pavuna is a physicist elected to be in the Obama team for clean energy solutions!

Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 1/7Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 2/7Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 3/7Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 4/7Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 5/7Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 6/7Prof. Davor Pavuna: "Vizija zelene energetike i bolje civilizacije!" 7/7Više informacija na : http://solarserdar.blogspot.com
HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (HCOIE)

More info at http://solarserdar.blogspot.com
CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES (CCRES)

Nema komentara:

Objavi komentar